Welcome, Guest! Registration RSS

Aici s-a născut veșnicia

Main » Articles » Artă

Mihail Bârcă

Mihail Barca, dirijor, compozitor şi profesor (5. XL 1888, Mileştii-Mici, jud. Lăpuşna— 1. X. 1975, Craiova). Studii la Şcoala muzical-dramatică din Moscova (cu statut de conservator (1911-1914) sub оndrumarea lui Nikolai S. Potolovski (teorie-solfegiu), Arseni N. Koreşcenko (contrapunct), Nikolai R. Kocetov (istoria muzicii) şi I. Protopopov (armonie). In 1927, şi-a echivalat examenele la Conservatorul din Iaşi. S-a perfecţionat оn arta contrapunctului cu Veaceslav Bulicev (Chişinău). оn anii 1919-1922, maestru de cor la Opera basarabeană din Chişinău; profesor de muzică la Liceul „A. Donici" din Chişinău (1918-1929) şi la Liceul „Ştefan eel Mare" din Tighina (1929-1935); profesor de compoziţie şi director (1936-1940) la Conservatorul Municipal din Chişinău; şef de catedră teorie şi compoziţie la Conservatorul de Stat din Chişinău (1940-1941). Ulterior оşi desfăşoară activitatea la Craiova: profesor de muzică la Liceul militar „D. A. Sturdza" (1945-1949) şi dirijor al corului Bisericii Madona-Dudu (1948-1952); maestru de cor la Şcoala populară de artă (1949-1962); dirijor al Ansamblului artistic „Nicolae Bălcescu" (1955-1966) şi al coralei Catedralei Mitropolitane din Craiova (1952-1973). Ordinul Munch, cl. Ill (1957). Membru al Societăţii Compozitorilor din Romania (1929). A compus muzică de teatru, vocal-simfonică, vocală şi corală.
A dirijat spectacolele: „Bărbierul din Sevilla" de G. Rossini, „Evgheni Oneghin" şi „Dama de Pica" de P. I. Ceaikovski, „Faust" de Ch. Gounod, „Traviata", „Aida" şi „Trubadurul" de G. Verdi, „Paiaţe" de R. Leoncavallo, „Halka" de S. Moniuszko, „Rusalka" de A. S. Dargomijski, „Tosca" de G. Puccini, „Carmen" de G. Bizet, „Ebreea" de J. Halevy „Cavalleria rusticana" de P. Mascagni, „Sadko" de N. A. Rimski-Korsakov.
A colaborat cu: Lidia Lipkovska, Elena Ivoni, Maria Zlatov, Nicolae Nagacevschi, Maria Izar, Iacob Gorski, Vasile Malaneţchi, Dumitru Boşoer, Eugenia Lucezarschi, Eugeniu Şvamberg, Aurel Costescu-Duca, Enrichetta Rodrigo, Giacomo Borelli, Dumitru Berezovschi, Anastasia Dicescu, Maria Tobuc-Cercas, Giacomo Giorini, Lidia Babici, Marcu Pester, Clara Fainstein, Gheorghe Iaroşevici, Gheorghe Cantacuzino, Iuli Guz ş. a.
Bibliografie: „Molva", 29. I. 1922, Chişinău; „Bessarabskoe slovo", 25. XII. 1936, Chişinău; Ştefanucă, P., O societate filarmonică la Chişinău,
оn: „Viaţa Basarabiei", nr. 3-4, Chişinău, 1936; Bessarabskii enţiklopediceskii slovar', Chişinău, 1933; Luţcan, V., Trei cintece pentru soprano şi pian, оn: „Viaţa Basarabiei", nr. 7-8, Chişinău, 1939; Ştefănuci, P., Mihail Bircă şi Vasile Popovici. Cintece basarabene armonizate pe 2 şi 3 voci egale, Chişinău, 1939, оn: „Viaţa Basarabiei", nr. 1, Chişinău, 1940; Figuri contemporane оn Basarabia, Chişinău, 1939; Dumitrescu, I., 25 de ani de muzică romвnească, Bucuresti, 1945; Niţulescu, P., Muzica romanească de azi, Bucuresti, 1939; Popovici, D., Muzica corală romвnească, Bucuresti, 1966; MuzăkaVnaia enţiklopedia, vol. Ill, Moscova, 1970; Cosma, V., Muzicieni romani. Lexicon, Bucuresti, 1970, Botez, D. D., Mihail Bircă, оn: „Muzica", nr. 12, Bucureşti, 1973; Sava, I., Vartolomei, L., Dicţionar de rnuzică, Bucureşti, 1979; Literatura şi aria Moldovei. Enciclopedie, vol. I, Chişinău, 1985; Cosma, V., Muzicieni din Romania. Lexicon, Bucureşti, 1989; Ceaicovschi-Mureşanu, G., Dirijorul şi compozitorul Mihail Bircă, in: „Literatura şi arta", 27. IV. 1989, Chişinău; Buzera, A. A., Centenarul naşterii compozitorului Mihail Bвrcă, fost dirijor al corului Catedralei Mitropolitane din Craiova. 1888-1988, оn: „Mitropolia Olteniei", nr. 6, Cra­iova, 1988; Buzilă, S., Graiul neamului. Pagini corale din muzica naţională, Chişinău, 1991; Dănilă, A., Opera basarabeană, Chişinău, 1995; Ceaieovschi-Mereşanu, G., Mihail Bircă, compozitor şi dirijor, Chişinau, 1995.Serafim Buzilă , Interpreţi DIN MOLDOVA Lexicon enciclopedic (1460-1960)Chişinău 1996. Fonduri arhivistice: Arhiva National a Moldovei. F-792, inv. 1, dos. 8 B.

Category: Artă | Added by: Dan_Vrăjmaş(Admin) (12.08.2011)
Views: 490 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: