Welcome, Guest! Registration RSS

Aici s-a născut veșnicia

Amplasarea geografica 

Republica Moldova este situată în partea de sud-est a Europei. Teritoriul republicii constituie o suprafaţă de 33,7 mii km², populatia căreia numără cca. 4,32 mln. de locuitori. Harta Moldovei se aseamănă cu un strugure de poamă, nu în zadar se spune că este absolut imposibil să descrii acest tărâm, fără a menţiona tradiţia de milenii păstrată cu sfinţenie şi ocupaţia primordială a locuitorilor ţării – viticultura şi vinificaţia. 
Amplasarea geografică a „strugurelui de poamă” a creat condiţii climaterice favorabile pentru creşterea strugurilor, ceea ce a marcat specializarea anumitor regiuni din ţară anume în domeniul vinificaţiei. După vin este apreciat un gospodar adevărat, spun bătrânii, iar gustul şi tăria vinului vorbeşte uneori şi despre calitaţile poporului nostru. Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” este amplasată în apropierea satului Mileştii Mici, nu departe de capitala republicii, oraşul Chişinău. Din cele mai vechi timpuri, locătarii acestui sat îşi construiau case din piatră, dobândind zăcămintele de calcar din galeriile subterane, situate în apropiere. Clima este moale, temperat-continentală, iernile sânt scurte şi blânde, verile – calde şi lungi, iar pantele şi văile satului Mileştii Mici sunt scăldate de râul Işnoveţ. Toate acestea, umiditatea suficientă şi zilele pline cu soare sunt factorii ideali care favorizează cultivarea soiurilor europene de viţă de vie şi coacerea reuşită a strugurilor. 
 Din istorie  
 
Trei factori primordiali s-au îmbinat armonios pentru îmbunătăţirea şi elaborarea produselor vinicole de elită de-a lungul istoriei creării şi fondării Întreprinderii de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”: materie primă de înaltă calitate pentru producerea vinurilor, vase tehnologice performante pentru păstrarea vinului, condiţii ideale pentru maturarea vinului.
 
Întreprinderea a fost fondată în 1969 ca Secţie de Păstrare a Vinurilor de Marcă în componenţa sovhozului-fabrica „Moldova”. Primele stocuri de vin au fost aduse aici la sfârşitul anilor 60, iar rezultatele au fost, pur şi simplu, impresionante. Umiditatea relativă (85-95%) şi temperatura constantă (+12–+14ºC) sunt condiţii ideale care asigură păstrarea şi maturarea adecvată a vinurilor sub pamânt. 
Cantităţile nu prea mari de vin (nu mai mult de 100 mii dal) erau păstrate în budane de stejar şi cisterne emailate, în răcoarea şi liniştea solemnă a beciurilor de la Mileştii Mici. Cu cât mai mult vinul este păstrat în astfel de condiţii, cu atât mai mult îţi îmbunătăţeşte calitaţile sale organoleptice. Timp de mai multe decenii aici se aduc cele mai bune vinuri din Moldova şi doar aici devin excepţionale vinuri de colecţie şi vinuri de calitate superioară. Pe parcursul anilor, întreprinderea şi-a schimbat de câteva ori statutul. La moment, ÎS CVC „Mileştii Mici” este o întreprindere de stat specializată în producerea, păstrarea şi comercializarea băuturilor alcoolice. Potenţialul de producere se perfecţionează în permanenţă. An de an specialiştii de la întreprindere selectează cele mai bune vinuri, desăvârşindu-le calităţile gustative şi proprietăţile curative.